Ես կարողանում եմ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
2014-2015 ուս. տարի
«Ես կարողանում» եմ ստուգատես


N
Ես կարողանում եմ
Բերել համապատասխան օրինակ
Տեղադրել հղումը
1
Google drive-ում ստեղծել նոր փաստաթուղթ, տալ նայելու հնարավուրություն:
https://docs.google.com/document/d/12SdM0LzTTnl8IM_FRWs8lJr8yhySEGa2vQxyUuUOoMA/edit
Տես այստեղ
2
Փաստաթղթի անունը փոխել:
Կարողանում եմ

3
Մուտքագրել ինչ-որ տեքստ, որի տառաչափը լինի 14px,  պարբերության գույները տարբեր:
Երկու հայր են, երկու որդի: Ընդամենը երեք հոգի: Հնարավո՞ է, թե ոչ:
այո
4
Տեքստում տեղադրել որևէ կայքի հղումը:
http://www.mediaeducation.am/emathematics/fils/resources/bajin2/tramabanakan_xndirner/index.html
այո
5
Փաստաթղթում մուտքագրել մաթեմատիկական արտահայտություններ, որը պարունակի կոտորակներ, աստիճաններ:
60x1003
այո
6
Փաստաթղթում ներմուծել 4x5 չափի աղյուսակ:
այո

7
Փաստաթղթում ստեղծել որևէ երկրաչափական պատկերի գծագիր, պատկերի ներսում գրել՝ ինչ պատկեր է:
այո

8
Համակարգչից փաստաթղթի մեջ ներմուծել նկար:
2014-03-23 14.22.38.jpg
այո
9
GeoGebra ծրագրով գծել եռանկյուն, գտնել եռանկյան չորս նշանավոր կետերը:


10
GeoGebra ծրագրով մուտքագրել որևէ ռացիոնալ արտահայտություն:


11
GeoGebra-ի ֆայլը արտահանել որպես նկար:


12
GeoGebra-ով ստեղծված գծագիրը տեղադրել google-ի փաստաթղթում, նկարի չափսերը փոխել:


13
Google-ի փաստաթղթում տեղադրել մեկնաբանություն:


14
Ունեմ հանրահաշվի էլեկտրոնային տետր:
https://docs.google.com/document/d/1LRXzaiWxdHF6tzLM09xmyUD2dt3I4FCe8c4f7Kw9610/edit

15
Ունեմ երկրաչափության էլեկտրոնային տետր:
https://docs.google.com/document/d/1LRXzaiWxdHF6tzLM09xmyUD2dt3I4FCe8c4f7Kw9610/edit

16171819
«Ես կարողանում եմ» ստուգատես
  • կարողանում եմ ընթերցել. ներկայացնում եմ հետևյալ ստեղծագործությունները (գրել վերնագրերը, դնել հղումները դուրս գրած հատվածների վրա)
  • կարողանում եմ վերլուծել իմ կարդացած ստեղծագործությունները (դնել հղումները վերլուծությունների վրա)
  • կարողանում եմ հիմնավորված կարծիքներ արտահայտել (դնել հղումները կարծիքների վրա)
  • կարողանում եմ գեղարվեստորեն շարադրել մտքերս (դնել հղումները)
  • կարողանում եմ շարադրել մտքերս (դնել հղումները)
  • կարողանում եմ ներկայացնել բանավոր խոսքս ռադիոնյութերի տեսքով (դնել հղումները)
  • կարողանում եմ ներկայացնել բանավոր խոսքս  տեսաֆիլմերի տեսքով (դնել հղումները)
  • կարողանում եմ բերանացի ներկայացնել բանաստեղծությունները (բեմում, տեսաֆիլմով)
«Ես կարողանում եմ» ստուգատեսի արդյունքները հրապարակեք ձեր բլոգներում:I can
1.I can write compositions in English
2.I can read English texts 1
3.I can listen and understand
4.I can make presentations
5.I can make films 1


Ես կարողանում եմ ՓՈՂԱԴՐԵԼ՝

Մի Փադիշահ է լինում: Մի օր նա շրջելիս է լինում իր շքախմբով և տեսնւոմ է, որ ծերունին անշխատելիս է լինում և հարցնում, թե ինչու է նա յաս արևոտ օրին ծառ տնում, նա կապրի մինչև այս ծառը պտուղ տա: Ծերունին ասաց, որ նա տնտում է ծառը, որ մյուսը համտեսի պտուխը: Եվ Փադիշահրը մի դրամի քսակ է տալիս: Ծերունին ասաց, թե ծառը արդեն պտուղ տվեց, իսկ Փադիշահրը ծիծաղելով էլի մի քսակ ոսկի տվեց: Ծերունին ասաց, որ իր ծառը արդեն երկու պտուղ տվեց, իսկ հարևան ծառը  տարին երկու մեկ անգամ է պտուղ տալիս: Այս կատակն ավելի է դուր գալիս փադիշահին: Նա ծերունուն է տալիս երրորդ  քսակն ու ասում իր ուղեկիցներին., թե Գնանք, բարեկամնե´ր, թե չէ այս ծերունու մոտ մի քիչ էլ որ  կանգնենք, բոլորովին կսնանկանանք:


Ես կարողանում եմ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼ՝


Ամանորյա առավոտյան վեր կացա և նայեցի պատուհանից դուրս և ի՞նչ տեսա: Տեսա, որ բակում ձյուն է գալիս մեծ փաթիլներով: Ես արագ հագա բաճկոնս և գնացի բակ խաղալու: Բայց մի քանի ժամ հետո  մայրիկս ինձ տուն կանչեց և ասաց, որ ես մեծ քույրս և փոքր երղբորս հետ զարդարեք բնակարանը, իսկ նա Սարգիսի հետ գնում է գնումներ կատարելու:

Եվ քույրս գնաց տոնածառը և խաղալիքները բերի: Մեինջ այդ ես դաստիրակում էր Կարենին, ասում էր, որ հիմա մայրիկը գնացել է գնումներ կատարելու և մենք տանը մենակ ենք: Պետք է մեզ շատ խելոք պահենք: Մարիամը բերեց տոնածառը և մենք սկսեցինք զարդարել: Եղբայրս ձանձրացավ և ասաց քրոջս, որ նա ուզում է խաղալ մեղ հետ: Եվ այդ ժամանակ հայրիկը տուն երկավ և ասաց, թե ո՞ւր է իմ փոքրկ և ուժեղ որդին: Փոքրկիկ եղբայրս գնաց հայրիկի մոտ և բողոքեց, որ նա ուզում է խաղալ իսկ ես քրոջս հետ զարդարում էի բնակարանը:  Եվ հայրիկը հարցրեց, թե ուր է գնացել մայրիկը մեծ եղբորս հետ: Փոքրիկ եղբայրս ասաց, որ նրանք գնացել են խանութ՝ խոճկոր գնելու:
Եվ եղբայրս  տխուր բարձրացավ պատշկամբ, լուսինը գեղեցիկ շողում էր և աստղերը կարծես պարեին: Եղբայրս հայտնվել էր հեքիաթային աշխարում: Արդեն ամանորի գիշեր էր և բնակարանը արդեն զարդարված էր: Երբ ժամը տասներկուսն էր տոնածառի տակ դրված էին մեր նվերները: Բոլորը շատ էին ուրախացել, պարել և հոգնել: Փոքրիկ եղբայրս արդեն քնել էր, իսկ մեծ եղբայրս իր նոր iPad-ով խաղում էր և բոլորն էլ խաղում էին մեր նոր նվերներով, իսկ եղբյարս՝ փոքրիկ ստացավ իր երազած խաղալիքը:      


Ես կարողանում եմ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵԼ՝

Խոսրով քեռին մի վիթխարի, սև մազերով ծածկված հուժկու գլխարկով և Սան – Հոակին հովտի ամենահաստ բեղերով մարդ էր, բնավորությամբ այնքան վայրագ, այնքան դյուրաբորբոք, այնքան անզուսպ, որ կտրում էր ամենքի խոսքը՝ բղավելով ˂<Վնաս չունի, ուշադրություն մի դարձրու>>:


Ես կարողանում եմ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ՀԱՏՎԱԾԸ՝

Աշուն էր, պայծառ աշուն…

Օդը մաքուր էր, արցունքի պես ջինջ։ Կապտավուն սարերն այնքան մոտ, այնքան պարզ էին երևում, որ հեռվից կարելի էր համրել նրանց մաքուր լանջերի բոլոր ձորակները, կարմրին տվող մասրենու թփերը։Աշուն էր՝ տերևաթափով, արևի նվազ ջերմությամբ, դառնաշունչ քամիով, որ ծառերի ճղներից պոկում էր դեղնած տերևները, խմբերով քշում, տանում հեռու ձորերը։ Նույնիսկ քարափի հաստաբուն կաղնին խոնարհվում էր քամու առաջ։ Ամայի ձորերում, դեղնակարմիր անտառի և հնձած արտերի վրա իջել էր մի պայծառ տխրություն։ Ջինջ օդի սառնության մեջ զգացվում էր առաջին ձյունի շունչը։ Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում։ Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար, պողպատի ձայն հանում։ Կարծես ձիավորներ էին արշավում իրար դեմ, և սիմինդրի տերևը, որպես բեկված սուսեր, ընկնում էր քամու առաջ։
Արևի տակ ժպտում էր վերջին արևածաղիկը և օրորում դեղին գլուխը։
Յւորաքաչու տերև զգում էր, որ ձմեռը սարերի ետևում չէր, և հուսահատավծ սպասում էր այն վերջին քամուն, որն իրեն պոկելու էր մայր ծառից: Հաճախ տերևաթան այքա՜ն գեղեցիկ էր, որ մեծ կաթիլենրով դեղին անձրև էր հիշեցնում: Ամենուրեք երևում էր տերևների առատությունը: Բոլոր տերևներնեին աստիճանաբար ծառերից պոկվելու և խառնվելու էին մայր հեղին: Երկնքում հաճախակի երևում էին չվող թռչունները:


Комментариев нет:

Отправить комментарий