Մաթեմատիկա


«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
2014-2015 ուս. տարի
«Ես կարողանում» եմ ստուգատես

N
Ես կարողանում եմ
Բերել համապատասխան օրինակ
Տեղադրել հղումը
1
Google drive-ում ստեղծել նոր փաստաթուղթ, տալ նայելու հնարավուրություն:
https://docs.google.com/document/d/12SdM0LzTTnl8IM_FRWs8lJr8yhySEGa2vQxyUuUOoMA/edit
Տես այստեղ
2
Փաստաթղթի անունը փոխել:
Կարողանում եմ

3
Մուտքագրել ինչ-որ տեքստ, որի տառաչափը լինի 14px,  պարբերության գույները տարբեր:
Երկու հայր են, երկու որդի: Ընդամենը երեք հոգի: Հնարավո՞ է, թե ոչ:
այո
4
Տեքստում տեղադրել որևէ կայքի հղումը:
http://www.mediaeducation.am/emathematics/fils/resources/bajin2/tramabanakan_xndirner/index.html
այո
5
Փաստաթղթում մուտքագրել մաթեմատիկական արտահայտություններ, որը պարունակի կոտորակներ, աստիճաններ:
60x1003
այո
6
Փաստաթղթում ներմուծել 4x5 չափի աղյուսակ:
այո

7
Փաստաթղթում ստեղծել որևէ երկրաչափական պատկերի գծագիր, պատկերի ներսում գրել՝ ինչ պատկեր է:
այո

8
Համակարգչից փաստաթղթի մեջ ներմուծել նկար:
2014-03-23 14.22.38.jpg
այո
9
GeoGebra ծրագրով գծել եռանկյուն, գտնել եռանկյան չորս նշանավոր կետերը:


10
GeoGebra ծրագրով մուտքագրել որևէ ռացիոնալ արտահայտություն:


11
GeoGebra-ի ֆայլը արտահանել որպես նկար:


12
GeoGebra-ով ստեղծված գծագիրը տեղադրել google-ի փաստաթղթում, նկարի չափսերը փոխել:


13
Google-ի փաստաթղթում տեղադրել մեկնաբանություն:


14
Ունեմ հանրահաշվի էլեկտրոնային տետր:
https://docs.google.com/document/d/1LRXzaiWxdHF6tzLM09xmyUD2dt3I4FCe8c4f7Kw9610/edit

15
Ունեմ երկրաչափության էլեկտրոնային տետր:
https://docs.google.com/document/d/1LRXzaiWxdHF6tzLM09xmyUD2dt3I4FCe8c4f7Kw9610/edit

16171819

29.05.2014թ.
Ես կրողանում եմ

1․Ես կարողանում եմ կարդալ, գրել բնական (12 նիշ) բազմանիշ թվերը։
2․Ես կարողանում եմ կարդալ խնդիրը և հասկանալ խնդրի պայմանը և պահանջը։
2․1 կարողանում եմ  խնդրին տալ նոր պահանջներ,
2․2 ավելացնել կամ պակասացնել  պայմանները,
2․3 կազմել այնպիսի խնդիր,որը ուղիղ կապված է շրջակա միջավայրի հետ։ 
3․Կարողանում եմ տարբերել երկրաչափական մարմինները (եռանկյուն,քառակուսի,ուղղանկյուն,խորանարդ,
ուղղանկյունանիստ, շրջանագիծ շրջան, ութանկյուն, հնգանկյուն, վեցանկյուն:) 
պարզել պարագիծը,զբաղեցրած (Եռանկյուն, քառակուսի) տեղը։
4․Ես կարողանում եմ բնական թվերը բաժանել երկու խմբի՝ պարզ և բաղադրյալ թվեր։

http://manasyankarine.blogspot.com/p/blog-page.html28.04.2014թ. 
Դասարանում

Առաջին բանվոր-30 օր
Երկրորդ բանվոր-20 օր
 

Քանի՞ օրում կշարեն պատը եթե աշխատեն միասին-?

       Լուծում
.   1.1/30+1/20=5/60=1/12 մաս մեկ օրում
Ամգողջ աշխատանքը միասին կավարտեն 12 օրում:

I սովորող-2 =ժամում
II սովորող-3 ժամում

Քանի ՞ րոպեում կավարտեն աշխատանքը, եթե կատարեն միասին-?

Լուծում
1.1/2+13=5/6 միասին ժամում
 (2-1 3/4)x(1 1/3-2 1/2:3 3/4)=1

1. 1/2x1/1=1/1
2. 2-1/2-2/1=4-1/2 =3/2
3. 5/2:15/4=1/1x2/3=2/3
4. 1 1/3-2/3=4/3-2/3=2/3
5. 3/2x2/3=1
3

Տանը՝

(=26.07.2014թ. 
Տանը

6213+ 6213=12426

17.04.2014 թ.
Տանը
առ.1251

ա) 5/2x7/8+3/4x9/5=55/50
բ) 3/8x6/5+17/6x9/10=185/102
գ) 11/2x13/12+5/24/x3/2=142/98
դ) 81/16x8/5-3/20x11/4=393/8
ե) 35/4x79/15-21/3x5/4=
զ) 13/14x68/7-97/49x9/8=


առ. 1252
                                    Լոիծում
1.      7x5/2=5/14
Պատ.՝5/14:

առ. 1259
                           Լուծում
1.      2/7+1/5+4/15=7/27
Պատ.՝  7/27:

առ.1284

                     Լուծում
1.      3000-1/4=750
2.      3000-750=2250
3.      2250x1/5=90
4.      2250-90=2160

Պատ.՝ 2160:17.04.2014թ. 
Դասարանում
առ. 1228

ա) 1 -2/3=1/3

բ)  1- 4/9=5/9

գ) 1-11/16=5/16

դ) 1-29/45=16/45

առ.1240

                 Լուծում
1. 24:4=6
2. 34:3=8
3. 24+8+6=38

Պատ.՝ 38:
առ.1251

ա) 5/2x7/8+3/4x9/5=
բ) 3/8x6/5+17/6x9/10=
գ) 11/2x13/12+5/24x33/2=
դ)81/16
ե)
զ)

15.04.2014թ. 
Տանը

Տեղադրե՛ք թվաբանական գործողություններ և ստացե՛ք ճիշտ արտահայտություն:

4X 4-4- 4 =4
4444=6
4 4 4 4 =7
4 4 4 4=10

1. 5 հատ 4-ի միջոցով ստացի՛ր 5,կատարելով թվաբանական գործողություններ (փակագիծ) :

44:44+4=5

2. Տեղադրի՛ր թվաբանական գործողություններ (փակագիծ),որ ստանաս 100:
1 2 3 4 5 6=100
​3.Զամբյուղում եղած նարինջների քանակը 70-ից փոքր է:Նարինջները հնարավոր է բաժանել 2,3, կամ 5 երեխաների ,սակայն հնարավոր չէ  բաժանել 4 երեխաների :Քանի՞  նարինջ կա զամբյուղում:

       Լուծում

    1. 30:2=15
    2.30:5=6
    3.30:3=10

Պատ.՝ 30:


14.04.2014թ. 
Ինքնաստուգում


14.04.2014թ. /ամսաթիվ
/կազմեց Սյուզի Հակոբյանը/
մաթեմատիկայից
5 –րդ դասարան
Կարինե Մանասյան /ազգանուն անուն
1) 2721, 5169, 1225 թվերի գրառման մեջ աստղանիշի փոխարեն գրել այնպիսի թվանշան, որ տրված թվերը բաժանվեն 3-ի
………………………………. /1 միավոր/
2) Գտնել 56-ի բաժանարարները
ա/1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 28, 56 բ/ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 գ/1, 2, 4, 7, 8, 14, 56 դ/2, 4, 7, 8, 14, 28, 56
/1 միավոր/    
3) Գտնել 36 և 32 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը
ա/72 բ/ 144 գ/280 դ/288 /1 միավոր/
4) 126 թիվը վերլուծել պարզ արտադրիչների
ա / 1 ∙2 ∙3 ∙3 ∙7 ∙7 բ/ 2 ∙3 ∙7 ∙7 գ/1 ∙2 ∙3 ∙3 ∙7 ∙7 դ/ 2 ∙3 ∙3 ∙7 /1 միավոր/
5) Կրճատել 16/24 կոտորակը
ա/ 4/6 բ/ 1/2 գ/ 23 դ/ 3/2 /1 միավոր/
6) Գտնել 1/3 + 2/3 կոտորակների գումարը
ա/ 3/6 բ/ 1/3 գ / 2/3 դ/ 1    /1 միավոր/
7) 77/9 անկանոն կոտորակը գրել խառը թվի տեսքով
ա/ 8. 8/9 բ/ 7. 14/9 գ/ 8. 5/9 դ/ 7. 5/9 /1 միավոր/
8) 4.5/12խառը թիվը գրել անկանոն կոտորակի տեսքով
ա/ 2112 բ/ 5112 գ/ 5212 դ/ 53/12 /1 միավոր/
9) ի՞նչ նշան պետք է դնել -ի փոխարեն, որ ստացվի ճիշտ արտահայտություն
2. 1/3 < 2. 2/7
ա/ = բ / > գ/ < /1 միավոր/
10) Նվազման կարգով դասավորել հետևյալ թվերը
4. 4. 7/12 , 1. 5. 1/12, 3. 7/11 , 2.  5 .5/6 , 3. 4.11/12
__________________________ /1 միավոր/
11) Աճման կարգով դասավորել թվերը
5/2 , 12/3 , 3. 1/3, 1:       /1,5 միավոր/
12) Կատարել բազմապատկում
7. 1/9 ∙ 2. 5/8 =14. 5/72                 /1,5 միավոր/
13) Կատարել բաժանում
5. 5/6 : 2. 1/3=            /1,5 միավոր/
14) Կատարել գործողությունները
( 𝟑 + 2. 𝟏/𝟒 ) ∙ 2. 𝟐/𝟓 = /2,5 միավոր/
15) Հաշվել ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա երկարությունը 2 𝟏𝟓 սմ է ,իսկ լայնությունը 1 13 սմ:
                                                                                              /3 միավոր/
…………………….միավոր գնահատականը……………………………..
…………………../ամսաթիվ


13.04.2014թ. 

Տանը

առ. 1396

ա)  2 1/3:(5 7/10-3 2/15) + (8 3/4 - 7 11/20):6 3/5 = 7/3:(57/10-47/15)+(175/4-151/20):33/5=7/3:(171/30-74/30)+(175/20-151/20):33/5=7/3:97/30+24/20:33/5=210/291+120/53=321/344

բ) 

25.03.2014թ. 
Տանը

առ. 1177

Պատասխան՝ Այո:


առ. 1178


ա) 1/2+1/4=2/6           դ) 7/8+5/18=12/26          է) 5/24+41/36=46/60    ժ) 7/32+5/28=12/80
բ) 1/3+1/4=2/7            ե) 11/12+3/18=14/30      ը) 9/16+81/24=90/40     ժա) 19/36+43/32=62/68
գ) 5/6+2/9=7/17          զ) 7/20+11/15=18/35      թ) 31/28+5/21=36/49     ժբ) 41/42+37/18=78/60

առ. 1179


Լուծում

1. 3/7+5/11=68/77 

Պատասխան՝68/77 Մասը:

առ. 118

 Պատասխան ՝ Ոչ, որովհետև թվերը անվերջ են:առ. 1199

ա) 10/5<13/5       բ) 1/7<2/7       գ) 4/9>1/9        դ) 1>3/8առ. 121

15,16.17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,..,....,...,...,...,...,...,..,,....,...:


առ. 1221


ա) 13/5-9/5=4/5        գ) 63/15-48/15=15/15                ե) 1-3/5=2/5
բ) 9/11-2/11=7/11     դ) 100/19/31/19=69/19             զ) 18/4-7/4=9/4առ. 1227

ա) 1/2-1/3=1/6        ե) 7/12-5/18=1/18  թ) 35/48-17/36=18/144 ժգ) 267/1024-15/640=
բ) 1/2-1/4=2/8=1/4  զ) 6/5-11/15=2/15  ժ) 43/64-15/24=23/192 ժդ) 23/625-9/250=
գ) 2/3-1/4=15/12    է) 27/24-19/32=16/32ժա) 81/56-3/14=86/56 ժե) 413/144=69/96=
դ) 3/5-2/7=11/35    ը) 25/81-5/8=10/81   ժբ) 72/169-5/26=          ժզ) 249/1500-36/375=


առ. 1250ա) 3/7x5/2=25/14             ե) 2/9x6/17=12/65              թ) 12/17x31/27=42/79
բ) 8/3x9/4=72/12              զ) 10/7x3/8=30/56               ժ) 56/39x13/39=78/140
գ) 5/9x7/4=35/28               է) 4/5x21/16=6/40            ժա) 25/23x69/70=125/93
դ) 6/7x3/8=18/48              ը) 15/14x3/5=25/30           ժբ) 44/37x111/11=4884/407

առ. 1251


ա) 5/2x7/8+3/4x9/5=35/16+27/20=60/36=10/6  
բ) 3/8x5/6+17/6x9/10=30/48+153/60=183/108 
գ) 11/2x13/12+5/24x3/2=143/24+25/48=188/72
դ) 81/16x8/5-3/20x11/4=-165/20
ե) 35/4x79/15-21/3x5/4=
զ) 13/14x68/7-97/499/8=
11.03.2014թ.
Դասարանում
1) 1/4+2/4=3/4                                     2) 3 1/4=13/4                      3)   20/6=3 1/3
3/8+1/4=5/8                                         2   1/8=17/8                               18/5=3 3/5
10/15+3/20=49/60                              3    1/6=19/6                                31/7=4 3/7
1/6-1/15=1/5                                      12   5/8=102/8                              124/10=12 2/5
20/6-1/8=83/24                                 20    1/4=81/4

10.03.2014թ.
Տնային աշխատանք

​Խառը թիվը դարձնել անկանոն կոտորակ:
Խառը թիվը կազմված է ամբողջ մասից և կանոնավոր կոտորակից:
Օրինակ` 2 ամբողջ1/5   3. 1/6
 3.1/4 =3
2.1/5=
6.1/3=8.1/2=
7.3/4=
6.1/2=
9.1/3=
10.2/5=
12.1/3=


18.02.2014
Դասարանական և տնային աշխատանքԹեմա՝ Կոտորակների գումարում և հանում

Առաջադրանք 1

1/25+3/5=16/25                                4/7 -2/35=

4/10+7/15=26/30                              5/8-4/9=
12/14+3/28=31/28                           104/15-7/6=
6/40+3/8=                                35/28-1=
6/9+3/15=                                 1- 8/15=

Առաջադրանք 2

Հորինի՛ր մասերով  խնդիր և լուծի՛ր:11.02.2014թ
Դասարանական և տնային աշխատանքԹեմա՝ Կոտորակների գումարում և հանում
Առաջադրանք 1
1/10+4/10=5/10
4/20+5/20=9/20
2/15+4/15=6/10
7/20-6/20=
13/35-6/35=
17/34+15/34=32/34
24/36-12/36=
Տանը
6/9+2/9=8/9
7/20+9/20=16/20
27/60+10/60=37/60
60/100+20/100=80/100
2/10/+3/10=5/10


10.02.2014
Առաջադրանք 1
Առանձնացրու բոլոր կանոնավոր կոտորակները
3/8, 12, 4/3, 17/5, 10/14, 6/6, 0:
Առաջադրանք 2
Գտի՛ր.

48-ի 1/3 մասը=16
60-ի 4/3մասը=20
120-ի 3/5մասը=24
Այն թիվը,որի 1/2 մասը 30 է:=60
Այն թիվը,որի 3/5մասը 45:=9
Առաջադրանք 3
Գտի՛ր.
1 մետրի 1/10մասը=
10սմ-ի 3/20 մասը
5կգ-ի 1/8 մասը
Առաջադրանք 4
Համեմատի՛ր.

1/2 3/5 4/10 և 1
3/5 և 1/4 4/10 և 3/4 8/15 և 3/7
Աշխատանք 5
Այգում կա 20 տոննա միրգ, որի 1/5 մասը խաղող է,2/10մասը խնձոր,իսկ մանացածը տանձ:Քանի՞ կգ խաղող,խնձոր ու տանձ կա այգում:


Մաթեմատիկա

2.10.2013թ.
Տնային աշխատանք
գնացքն կազմված է – 16 վագոնից
յուրաքանչյուրում կա – 56 տեղ
________________________________________________
Քանի՞ ազատ տեղ է մնացել,եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր – ?
Լուծում
1. 16*56=896
2. 896-837=59
Պատ.՝ 59 ազատ տեղ

5 Responses to “Մաթեմատիկա”

 1. manasyankarineNovember 6, 2013 at 5:48 pm Edit #
  04.11.2013թ.
  Դասարանական և տնային առաջադրանք
  Առաջադրանք 1.
  Ի՞նչ մնացորդներ կարող են ստացվել տարբեր թվեր 23-ի բաժանելիս։
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18, 19,20,21,22;
  Առաջադարանք 2
  Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 33 է, ոչ լրիվ քանորդը՝ 4, իսկ մնացորդը՝ 3։
  Լուծում
  1. 33×4+3=135
  Պատ.՝135;
  Առաջադրանք 3
  Գտնել ոչ լրիվ քանորդը.
  1989690 : 187=10639(97մն.)
  75643 : 89=849(82մն.)
  Տնային առաջադրանք
  Առաջադրանք 1
  Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 24 է, ոչ լրիվ քանորդը՝ 5, իսկ մնացորդը՝ 3։
  Լուծում
  1. 24×5+3=123
  Առաջադարանք 2
  Թիվը 17-ի բաժանելիս, ի՞նչ մնացորդ կստացվի: Գրի՛ր բոլոր հնարավոր դեպքերը:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,…,…,..,16;
  05.11.2013թ
  Դասարանական և տնային առաջադրանք Թեմա՝ Մնացորդով բաժանում
  Առաջադրանք 1
  Երկաթուղով պետք է փոխադրել 750 տ բեռ։ Գրեք մնացորդը, եթե բեռը տեղավորել են 62 տ բեռնատարողությամբ վագոններում։
  Լուծում
  1. 750:62=12.(6մն)
  Պատ.՝12(6մն)
  Առաջադրանք 2
  Մի թիվ եմ մտապահել։ Եթե այն բաժանենք 4-ի, իսկ հետո արդյունքից հանենք 2, ապա կստանանք 9։ Ի՞նչ թիվ եմ մտապահել։
  Լուծում
  1. 9+2×4=44
  Պատ.՝44;
  Առաջադրանք 3
  Գործարանը մի ամսում թողարկեց 2120 հեծանիվ, իսկ մյուս ամսում՝ 265-ով ավելի: Քանի՞ հեծանիվ թողարկեց գործարանը երկու ամսում։
  Լուծում
  1.2120+265=2385
  2.2385+2120=4505
  Պատ.՝4505:
  Առաջադրանք 4
  Ըստ պլանի՝ գործարանը 25 օրում պիտի պատրաստեր 2100 հաստոց։ Բայց գործարանը ամեն օր պլանը գերակատարում էր 16 հաստոցով։ Ժամկետից քանի՞ օր շուտ կատարվեց պլանը։
  Լուծում
  1.2100:25=84
  2.84+16=100
  3. 2100:100=21
  Պատ.՝21:
 2. manasyankarineJanuary 13, 2014 at 5:07 pm Edit #
  8.11.2013թԴասարանական և տնային առաջադրանք
  Թեմա՝ Հատված
  Առաջադրանք 1
  Տնից դպրոց հեռավորությունը 370 մ է, իսկ տնից մարզադաշտ հեռավորությունը` 1240 մ: Տնից դպրոց հեռավորությունը քանի՞ մետրով է փոքր տնից մարզադաշտ հեռավորությունից:
  Տնից դպրոց հեռավորությունը- 370 մ
  իսկ տնից մարզադաշտ հեռավորությունը` 1240 մ
  Տնից դպրոց հեռավորությունը քանի՞ մետրով է փոքր տնից մարզադաշտ հեռավորությունից-?
  Լուծում
  1. 1240-370=870
  Պատ.՝870:
  Առաջադրանք 2
  Վարդանի հասակը 154 սմ է: Աշոտի հասակը 7 սմ-ով ավել է, քան Վարդանինը: Արեգը 12 սմ-ով ավելի կարճահասակ է, քան Աշոտը: Որքա՞ն է Արեգի հասակը:
  Վարդանի հասակը -154 սմ
  Աշոտի հասակը- 7 սմ-ով ավել է, քան Վարդանինը
  Արեգը -12 սմ-ով ավելի կարճահասակ է, քան Աշոտը
  Որքա՞ն է Արեգի հասակը-?
  Լուծում
  1. 154+7=161
  2. 161-12=149
  Պատ.՝ 149
  Առաջադրանք 3
  AB հատվածի երկարությունը հավասար է 37 սմ-ի: C և D կետերը գտնվում են այդ հատվածի վրա, ընդ որում D կետը գտնվում է C և B կետերի միջև: Գտեք CD հատվածի երկարությունը, եթե AD = 27 սմ, BC = 19 սմ:
  27
  A C D B
  19
  37սմ
  CD-?
  Լուծում
  1. 37-27=10(սմ)BD
  2. 19-10=9(սմ)CD
  Պատ.՝CD 9սմ
  Տնային աջառադրանք
  Առաջադրանք 1
  Ուղղանկյան կողմերից մեկը 16 սմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է: Գտեք ուղղանկյան պարագիծը:
  Լուծում
  1. 16×3=48
  2.48×2+16×2=128
  Պատ.՝128
  Առաջադրանք 2
  MKPT բեկյալի երկարությունը հավասար է 45 սմ-ի: Գտեք KP կողմի երկարությունը, եթե MK = 12 սմ, PT = 14 սմ:
  M
  P 1. 45-12=33
  K 2. 45-14=31
  11.11.2013թ
  Դասարանական և տնային աշխատանք
  Թեմա՝ Հատվածի երկարություն
  Առաջադրանք 1
  Առաջադարանք 1
  Մի ֆերմայում կա 847 կով, իսկ մյուսում` 309-ով ավելի: Քանի՞ կով կա երկու ֆերմաներում:
  Մի ֆերմայում կա -847 կով,
  իսկ մյուսում` -309-ով ավելի
  Քանի՞ կով կա երկու ֆերմաներում-?
  Լուծում
  1. 847+309=1156(II)
  2. 847+1156=2003(I+II)
  Պատ՝ 2003:
  Առաջադարանք 2
  AB հատվածի երկարությունը հավասար է 37 սմ-ի: C և D կետերը գտնվում են այդ հատվածի վրա, ընդ որում D կետը գտնվում է C և B կետերի միջև: Գտեք CD հատվածի երկարությունը, եթե AD = 27 սմ, BC = 19 սմ:
  Առաջադրանք 3
  M և N կետերն ընկած են AB հատվածի վրա, ընդ որում N կետը զետեղված է M և B կետերի միջև: Գտեք AB հատվածի երկարությունը, եթե AN = 42 սմ, MB = 24 սմ, MN = 8 սմ
  Տնային առաջադրանք
  Առաջադրանք 1
  Հաշվել արտահայտության արժեքը.
  (58508 + 498 115) : 69=8067
  Առաջադրանք 2
  MKPT բեկյալի երկարությունը հավասար է 45 սմ-ի: Գտեք KP կողմի երկարությունը, եթե MK = 12 սմ, PT = 14 սմ:
  M
  K
  T
  P
  Լուծում
  1. 12+14=26
  2. 45-26=19
  Պատ.՝ 19:
  12.11.2013 թ
  Դասարանական և տնային աշխատանք
  1.Որ ՞ թվերն են անվանում բնական թվեր:
  Բնական են կոչվում այն թվերը որոնցով կարելի է հաշվել առարկաներ:
  2.Նշի’ր թվանշանները,գրի’ր ամենափոքր և ամենամեծ թվանշանը:
  Ամենափոքրը՝0, Ամենամեծը՝ 9:
  3.Շարունակի’ր նախադասությունը.
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 2-ի,այն պետք լինի Զույգ:
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 3-ի, անհրաժեշտ է Գումարել թվանշանների գումարը, եթե, թվանշանների գումարը բաժանվեց 3-ի, որեմն թիվը բաժանվում է 3-ի:
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 4-ի, անհրաժեշտ է վերջի երկու թվանշանները նայել և, եթե այդ թիվը բաժանվում է 4-ի ուրեմն թիվը բաժանվում է 4-ի:
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 5-ի, անհրաժեշտ է վերջի թվանշանը լինի 0 կամ 5: Եթե եղավ 0 կամ 5 որեմն թիվը բաժանվում է 5-ի:
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 8-ի, անհրաժեշտ է վերջի 3 թվանշանները բաժանվի 8, եթե թիվը բաժանվեց 8-ի ուրեմն թիվը բաժանվում է 8-ի:
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 9-ի, անհրաժեշտ է Գումարել թվանշանների գումարը, եթե, թվանշանների գումարը բաժանվեց 9-ի, որեմն թիվը բաժանվում է 9-ի:
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 18-ի, անհրաժեշտ է 18 –ի բոլոր բաժանարները:
  4.
  ա.Նշի’ր երկարության չափման միավորները
  բ. 24դմ =240 սմ 12մ=1200 սմ 14կմ= 1400 մ 24սմ =2400 մմ
  140սմ = 14 դմ 245սմ12 մմ=24512 մմ 345մմ=3 սմ 45 մմ
  5.Հաշվի’ր հարմար եղանակով (տեղափոխական,զուգորդական,բաշխական օրենքով).
  145×12+213×85=166005
  35×45+45×65=24300
  148+359+152=659
  698-547+312=463
  (146+356)+854=
  13.11.2013թ
  Դասարանական և տնային առաջադրանք
  թեմա՝ Զանգվածի չափման միավորներ,Ժամանակի չափման միավորներ
  Զանգվածի չափման միավորներն են՝
  1տ=10ց 1տ=1000կգ 1տ=1000.000գ
  1ց=100կգ 1ց=100.000գ
  1կգ=1000գ
  Ժամանակի չափման միավորներ
  1օր=24ժ 1ժ=60ր 1ր=60վ
  1օր=24ժ=24×60ր=24x60x60վ=86400
  Առաջադրանք 1
  Սովորողը ունի 5 դասաժամ՝ յուրաքանչյուրը 45 րոպե տևողությամբ, իսկ յուրաքանչյուր դասից հետո 5րոպե տևողությամբ դասամիջոց:Քանի՞ ժամ է սովորողը մնում դպրոցում:
  Սովորողը ունի – 5 դասաժամ
  Յուրաքանչյուրը – 45 րոպե տևողությամբ
  Յուր. դասի հետ -5 րոպե ընդմիջում
  Քանի՞ ժամ է սովորողը մնում դպրոցում-?
  Լուծում
  1. 5×45=225(ր.)
  2. 4×5=20(րոպե)
  3. 225+20=245(րոպե)
  4. 245:60=4(ժամ)5(րոպե)
  Պատ.՝4 ժամ 5 րոպե:
  Առաջադրանք 2
  Հաշվի՛ր.
  12կգ 300գ+23կգ700գ=36կգ 3ժ30ր-1ժ15ր=4ժ45ր
  1տ 3ց 4կգ+10տ30կգ=11տ3ց 34կգ 2ժ45ր-75ր=4ժ
  Առաջադրանք 3
  Մի ձմերուկի քաշը 4կգ 700գ է, իսկ մյուսինը՝ 2 անգամ ծանր:Քանի՞ կգ է երկրորդ ձմերուկը:
  Մի ձմերուկի քաշը -4կգ700գ
  Մյուսինը- 2 անգամ ծանր
  Քանի՞ կգ է երկրորդ ձմերուկը-?
  Լուծում
  1. 2×4կգ700գ=9կգ400գ
  Պատ.՝ 9կգ400գ:
  Տնային առաջադրանք
  Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3մ 50սմ է:Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից 10սմ-ով մեծ է:Որքա՞ն է նրանցից
  Լուծում յուրաքանչյուրի հասակը:
  1. 3500սմx10սմ=35000
  2. 35000:2=1700
  3. 1700+10=1710
  Պատ.՝
  Համեմատե՛ք.
  85 կմ = 850.000.000մմ 2ժ 15ր = 1ժ 75ր
  157 ց = 15տ 70գ 45դմ 30սմ ˂ 1 կմ 3500սմ:
  14.11.2013թ
  թեմա՝ Զանգվածի չափման միավորներ,Ժամանակի չափման միավորներ
  1.Հաշվի՛ր.
  23կգ 700գ-15կգ800գ=7500-7կգ500գ
  3ժ20ր-1ժ30ր= 1ժ 50ր
  1տ 400գ+10տ900կգ=
  4ժ20ր-70ր=3ժ10ր
  34դմ12սմ-120սմ=232=23դմ2սմ
  Առաջադրանք 2
  Մայրիկը գնեց 16 մանդարին: Կարինեն կերավ դրանց կեսը, Լուսինեն կերավ
  երկու մանդարին, իսկ Մարիամը` մնացածը: Քանի՞ մանդարին կերավ
  Մարիամը:
  Լուծուն
  1. 16:2=8
  2. 8-2=6
  Պատ.՝ 6 մանդարին:
  Առաջադրանք 3
  Ֆիլմի տևողությունը 90 րոպե է: Նրա ցուցադրումը սկսվեց ժամը 17:10-ին:
  Ցուցադրման ընթացքում տեղի ունեցավ երկու գովազդային ընդմիջում,
  որոնցից մեկի տևողությունը ութ րոպե էր, մյուսինը` հինգ րոպե: Ե՞րբ
  ավարտվեց ֆիլմի ցուցադրումը:
  Լուծում
  1. 90-13=77(րոպե)
  2. 17:10+77=17-87(րոպե)=18:17
  Պատ.՝Ֆիլմը կվերջանա 18:17-ին:
  Տնային առաջադրանք
  Առաջադրանք 1
  Մեկ սպիտակ և մեկ սև խոզերի կշիռը միասին 320 կիլոգրամ է:
  Սև խոզը 32 կիլոգրամով ծանր է սպիտակ խոզից:
  Ինչքա՞ն է կշռում սպիտակ խոզը:
  Առաջադարանք 2
  . Ուրվականն անհետացավ ժամը 6:15-ին, իսկ ճիշտ ժամանակը ցույց տվող
  «գիժ» ժամացույցն անմիջապես սկսեց պտտվել ճիշտ արագությամբ, բայց`
  հակառակ ուղղությամբ: Ուրվականը նորից հայտնվեց ժամը 19:30-ին:
  Ի՞նչ ժամ էր ցույց տալիս այդ պահին «գիժ» ժամացույց:
  19.11.2013թ
  Դասարանական և տնային աշխատանք
  Թեմա ՝ Անկյուն,անկյան չափում
  1Առաջադրանք
  OB ճառագայթը հանդիսանում է <AOC-ի կիսորդ:
  Գտի՛ր < AOB աստիճանային չափը:
  Լուծում
  1. 94+45=139
  Պատ.՝139:
  2Առաջադրանք
  <AOD=<BOC
  <DOB=60) աստիճան
  Գտի՛ր, < AOB աստիճանային չափը:
  Լուծում
  1. 180-60=120(AOD+BOC)
  2. 120:2=60
  3. 60+60=120
  Պատ.՝120:
  21.11.2013
  Թեմա՝ Թեմատիկ ամփոփում
  1.Գծի՛ր հատված, նշիր նրա ծայրակետերը և նրա միջնակետը:
  A B
  C
  2.Գծի՛ր < AOC սուր անկյուն, ուղիղ անկյուն, բութ անկյուն, փռված անկյուն:
  Գծի՛ր այդ անկյունների կիսորդները:
  C C
  A
  O C A O A O
  A O C
  4. Հաշվի՛ր.
  12ց300կգ+10ց 800կգ=42կմ
  25կմ 350մ+ 14կմ 1700մ=41կմ 50մ
  6ժ 15ր-3ժ 40ր=395ր.
  5. 2151 գրառման մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թվերը տեղադրենք, որպեսզի ստացված թիվը բաժանվի և՛ 3-ի, և՛ 9:
  6. Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 24 է, ոչ լրիվ քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 12։
  Լուծում
  1.24×7=168
  2. 168+7=180
  Պատ.՝180:
  3. Գծի՛ր 3 սմ շառավղով շրջանագիծ, հաշվի՛ր շրջանագծի տրամագիծը:
  4. Հաշվի՛ր.
  12ց300կգ+10ց 800կգ=
  25կմ 350մ+ 14կմ 1700մ=
  6ժ 15ր-3ժ 40ր=
  5. 2*51 գրառման մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թվերը տեղադրենք, որպեսզի ստացված թիվը բաժանվի և՛ 3-ի, և՛ 9:
  6. Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 24 է, ոչ լրիվ քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 12։
  25.11.2013 թ
  Թեմա՝ Թվի բաժանարար
  Առաջադրանք 1
  Գտի՛ր հետևյալ թվերի բաժանարարները և 3 բազմապատիկը:
  18,24,30,49,56,57,
  18- 1,2,3,6,9, 18:
  18-36,54,…,…
  24- 1,3,4,6, 24:
  24-48, 66,..,..
  30-1,3,10,30:
  30-60,90,..,…
  49-1,3,4,7,49:
  49-98, 147,196,245,…,…
  56-1,2,56:
  56-112,168,224,…,…
  57-1,3,57:
  57-114,171,228,…,…
  Առաջադրանք 2
  Քանի՞ եղանակով է կարելի հավասար կույտերի բաժանել 36 ընկույզը։
  2,6,18:
  Առաջադրանք 3
  Գտի՛ր.
  ա.18-ի բոլոր բազմապատիկները,որոնք փոքր են 100-ից:
  բ.11-ի բոլոր երկնիշ բազմապատիկները:
  ա. 36,54,72,90:
  բ. 22,33,44,55,66,77,88,99;
  Տնային առաջադրանք
  Առաջադրանք 1
  Գրի՛ր 1-50 թվերի շարքում այն թվերը ,որոնք ունեն երկու բաժանարար:
  2-1,2:
  3-1,3
  5-1,5
  7-1,7
  11-1,11
  13-1,13
  14-1,14
  17-1,17
  23-1,23
  29-1,29
  31-1,31
  33-1,33
  34-1,34
  33-1,33
  37-1,37
  38-,1,38
  39-1,39
  41-1,41
  43-1,43
  47-1,4
  Առաջադրանք 2
  Գտի՛ր 3,4, և 5 թվերի բազմապատիկ ամենափոքր եռանիշ թիվը:
  Առաջադրանք 3
  Հաշվել արտահայտության արժեքը.
  510173 – 290 * (8892 : 39 + 196)
 3. manasyankarineJanuary 13, 2014 at 5:08 pm Edit #
  29.11.2013թ
  Դասարանական և տնային առաջադրանք
  Թեմա՝
  Ընդհանուր ամենամեծ և ամենափոքր բազմապատիկ
  Առաջադրանք 1
  Գտի՛ր հետևյալ թվազույգերի ընդհանուր ամենամեծ բաժանարարը և ընդհանուր ամենափոքր բազմապատիկը:
  [16,30]=2x2x3x5=60 [36,124]=2x2x9x31=1116 [48,200]=2x2x2x2x5x3=1200
  (16,30),=2 (36,124)=2×2=4 (48,200)=2x2x2=6
  16/2 30/2 36/2 124/2 48/2 200/2
  8/2 15/3 18/2 62/2 24/2 100/2
  4/2 5/5 9/3 31/31 12/2 50/2
  2/2 1 1 1 6/2 25/5
  1 3/3 5/5
  1 1
  [16,30] [36,124] [48,200]
  Առաջադրանք 2
  Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96 կոնֆետից և 36 խնձորից:
  Լուծում
  1. 96/2 36/2
  48/2 18/2
  24/2 9/3
  12/2 3/3
  6/2 1
  3/3
  1
  Պատ.՝6:
  Առաջադրանք 3
  Հնարավո՞ր է 33 մատիտն այնպես բաժանել 4 աշակերտների, որ յուրաքանչյուրին բաժին ընկած մատիտների քանակը լինի կենտ:
  Տնային առաջադրանք
  Գտի՛ր հետևյալ թվերի ընդհանուր ամենափոքր բազմապատիկը:
  ա.[25;40] =200 բ. [16;48]=16 գ.[28;24]
  03.12.2013թ
  Դասարանական և տնային առաջադրանք
  Թեմա՝ Ընդհանուր ամենամեծ և ամենափոքր բազմապատիկ
  Առաջադրանք 1
  Գտի՛ր հետևյալ թվազույգերի ընդհանուր ամենամեծ բաժանարարը և ընդհանուր ամենափոքր բազմապատիկը:
  (120,70)=2×5=10 (80,135)=5 (78,124)=
  120/2 70/2 80/2 135/3 78/2
  60/2 35/5 40/2 45/3 64/2
  30/2 7/7 20/2 15/3
  15/2 1 10/2 5/5
  3/3 5/5 1
  1 1
  [45,125]= [75,165]= [68,76]=
  Տնային առաջադրանք
  1.Գտնել 168, 231 և 60 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
  [60]=2x3x2x5=60 [231]=3x7x11=231 [168]=2x2x3x7=114
  231/3 168/2
  77/7 84/2
  60/2 11/11 42/2
  30/3 1 21/3
  10/2 7/7
  5/5 1
  1
  2.Հաշվի՛ր.
  3տ12կգ+1200կգ=4212
  25դմ30սմ+100սմ=380
  2ժ15ր+45ր=180
  1տ=1000կգ
 4. manasyankarineFebruary 10, 2014 at 7:14 am Edit #
  10.02.2014
  Առաջադրանք 1
  Առանձնացրու բոլոր կանոնավոր կոտորակները
  3/8, 12, 4/3, 17/5, 10/14, 6/6, 0:
  Առաջադրանք 2
  Գտի՛ր.
  48-ի 1/3 մասը=16
  60-ի 4/3մասը=20
  120-ի 3/5մասը=24
  Այն թիվը,որի 1/2 մասը 30 է:=60
  Այն թիվը,որի 3/5մասը 45:=9
  Առաջադրանք 3
  Գտի՛ր.
  1 մետրի 1/10մասը=
  10սմ-ի 3/20 մասը
  5կգ-ի 1/8 մասը
  Առաջադրանք 4
  Համեմատի՛ր.
  1/2 3/5 4/10 և 1
  3/5 և 1/4 4/10 և 3/4 8/15 և 3/7
  Աշխատանք 5
  Այգում կա 20 տոննա միրգ, որի 1/5 մասը խաղող է,2/10մասը խնձոր,իսկ մանացածը տանձ:Քանի՞ կգ խաղող,խնձոր ու տանձ կա այգում:
 5. manasyankarineFebruary 11, 2014 at 3:18 pm Edit #
  11.02.2014թ
  Դասարանական և տնային աշխատանքԹեմա՝ Կոտորակների գումարում և հանում
  Առաջադրանք 1
  1/10+4/10=5/10
  4/20+5/20=9/20
  2/15+4/15=6/10
  7/20-6/20=
  13/35-6/35=
  17/34+15/34=32/34
  24/36-12/36=
  Տանը
  6/9+2/9=8/9
  7/20+9/20=16/20
  27/60+10/60=37/60
  60/100+20/100=80/100
  2/10/+3/10=5/10

 1. Որպեսզի թիվը բաժանվի 5-ի, անհրաժեշտ է վերջի թվանշանը լինի 0 կամ 5: Եթե եղավ 0 կամ 5 որեմն թիվը բաժանվում է 5-ի:
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 8-ի, անհրաժեշտ է վերջի 3 թվանշանները բաժանվի 8, եթե թիվը բաժանվեց 8-ի ուրեմն թիվը բաժանվում է 8-ի:
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 9-ի, անհրաժեշտ է Գումարել թվանշանների գումարը, եթե, թվանշանների գումարը բաժանվեց 9-ի, որեմն թիվը բաժանվում է 9-ի:
  Որպեսզի թիվը բաժանվի 18-ի, անհրաժեշտ է 18 –ի բոլոր բաժանարները:
  4.
  ա.Նշի’ր երկարության չափման միավորները
  բ. 24դմ =240 սմ 12մ=1200 սմ 14կմ= 1400 մ 24սմ =2400 մմ
  140սմ = 14 դմ 245սմ12 մմ=24512 մմ 345մմ=3 սմ 45 մմ
  5.Հաշվի’ր հարմար եղանակով (տեղափոխական,զուգորդական,բաշխական օրենքով).
  145×12+213×85=166005
  35×45+45×65=24300
  148+359+152=659
  698-547+312=463
  (146+356)+854=
  13.11.2013թ
  Դասարանական և տնային առաջադրանք
  թեմա՝ Զանգվածի չափման միավորներ,Ժամանակի չափման միավորներ
  Զանգվածի չափման միավորներն են՝
  1տ=10ց 1տ=1000կգ 1տ=1000.000գ
  1ց=100կգ 1ց=100.000գ
  1կգ=1000գ
  Ժամանակի չափման միավորներ
  1օր=24ժ 1ժ=60ր 1ր=60վ
  1օր=24ժ=24×60ր=24x60x60վ=86400
  Առաջադրանք 1
  Սովորողը ունի 5 դասաժամ՝ յուրաքանչյուրը 45 րոպե տևողությամբ, իսկ յուրաքանչյուր դասից հետո 5րոպե տևողությամբ դասամիջոց:Քանի՞ ժամ է սովորողը մնում դպրոցում:
  Սովորողը ունի – 5 դասաժամ
  Յուրաքանչյուրը – 45 րոպե տևողությամբ
  Յուր. դասի հետ -5 րոպե ընդմիջում
  Քանի՞ ժամ է սովորողը մնում դպրոցում-?
  Լուծում
  1. 5×45=225(ր.)
  2. 4×5=20(րոպե)
  3. 225+20=245(րոպե)
  4. 245:60=4(ժամ)5(րոպե)
  Պատ.՝4 ժամ 5 րոպե:
  Առաջադրանք 2
  Հաշվի՛ր.
  12կգ 300գ+23կգ700գ=36կգ 3ժ30ր-1ժ15ր=4ժ45ր
  1տ 3ց 4կգ+10տ30կգ=11տ3ց 34կգ 2ժ45ր-75ր=4ժ
  Առաջադրանք 3
  Մի ձմերուկի քաշը 4կգ 700գ է, իսկ մյուսինը՝ 2 անգամ ծանր:Քանի՞ կգ է երկրորդ ձմերուկը:
  Մի ձմերուկի քաշը -4կգ700գ
  Մյուսինը- 2 անգամ ծանր
  Քանի՞ կգ է երկրորդ ձմերուկը-?
  Լուծում
  1. 2×4կգ700գ=9կգ400գ
  Պատ.՝ 9կգ400գ:
  Տնային առաջադրանք
  Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3մ 50սմ է:Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից 10սմ-ով մեծ է:Որքա՞ն է նրանցից
  Լուծում յուրաքանչյուրի հասակը:
  1. 3500սմx10սմ=35000
  2. 35000:2=1700
  3. 1700+10=1710
  Պատ.՝
  Համեմատե՛ք.
  85 կմ = 850.000.000մմ 2ժ 15ր = 1ժ 75ր
  157 ց = 15տ 70գ 45դմ 30սմ ˂ 1 կմ 3500սմ:
  14.11.2013թ
  թեմա՝ Զանգվածի չափման միավորներ,Ժամանակի չափման միավորներ
  1.Հաշվի՛ր.
  23կգ 700գ-15կգ800գ=7500-7կգ500գ
  3ժ20ր-1ժ30ր= 1ժ 50ր
  1տ 400գ+10տ900կգ=
  4ժ20ր-70ր=3ժ10ր
  34դմ12սմ-120սմ=232=23դմ2սմ
  Առաջադրանք 2
  Մայրիկը գնեց 16 մանդարին: Կարինեն կերավ դրանց կեսը, Լուսինեն կերավ
  երկու մանդարին, իսկ Մարիամը` մնացածը: Քանի՞ մանդարին կերավ
  Մարիամը:
  Լուծուն
  1. 16:2=8
  2. 8-2=6
  Պատ.՝ 6 մանդարին:
  Առաջադրանք 3
  Ֆիլմի տևողությունը 90 րոպե է: Նրա ցուցադրումը սկսվեց ժամը 17:10-ին:
  Ցուցադրման ընթացքում տեղի ունեցավ երկու գովազդային ընդմիջում,
  որոնցից մեկի տևողությունը ութ րոպե էր, մյուսինը` հինգ րոպե: Ե՞րբ
  ավարտվեց ֆիլմի ցուցադրումը:
  Լուծում
  1. 90-13=77(րոպե)
  2. 17:10+77=17-87(րոպե)=18:17
  Պատ.՝Ֆիլմը կվերջանա 18:17-ին:
  Տնային առաջադրանք
  Առաջադրանք 1
  Մեկ սպիտակ և մեկ սև խոզերի կշիռը միասին 320 կիլոգրամ է:
  Սև խոզը 32 կիլոգրամով ծանր է սպիտակ խոզից:
  Ինչքա՞ն է կշռում սպիտակ խոզը:
  Առաջադարանք 2
  . Ուրվականն անհետացավ ժամը 6:15-ին, իսկ ճիշտ ժամանակը ցույց տվող
  «գիժ» ժամացույցն անմիջապես սկսեց պտտվել ճիշտ արագությամբ, բայց`
  հակառակ ուղղությամբ: Ուրվականը նորից հայտնվեց ժամը 19:30-ին:
  Ի՞նչ ժամ էր ցույց տալիս այդ պահին «գիժ» ժամացույց:
  19.11.2013թ
  Դասարանական և տնային աշխատանք
  Թեմա ՝ Անկյուն,անկյան չափում
  1Առաջադրանք
  OB ճառագայթը հանդիսանում է <AOC-ի կիսորդ:
  Գտի՛ր < AOB աստիճանային չափը:
  Լուծում
  1. 94+45=139
  Պատ.՝139:
  2Առաջադրանք
  <AOD=<BOC
  <DOB=60) աստիճան
  Գտի՛ր, < AOB աստիճանային չափը:
  Լուծում
  1. 180-60=120(AOD+BOC)
  2. 120:2=60
  3. 60+60=120
  Պատ.՝120:
  21.11.2013
  Թեմա՝ Թեմատիկ ամփոփում
  1.Գծի՛ր հատված, նշիր նրա ծայրակետերը և նրա միջնակետը:
  A B
  C
  2.Գծի՛ր < AOC սուր անկյուն, ուղիղ անկյուն, բութ անկյուն, փռված անկյուն:
  Գծի՛ր այդ անկյունների կիսորդները:
  C C
  A
  O C A O A O
  A O C
  4. Հաշվի՛ր.
  12ց300կգ+10ց 800կգ=42կմ
  25կմ 350մ+ 14կմ 1700մ=41կմ 50մ
  6ժ 15ր-3ժ 40ր=395ր.
  5. 2151 գրառման մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թվերը տեղադրենք, որպեսզի ստացված թիվը բաժանվի և՛ 3-ի, և՛ 9:
  6. Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 24 է, ոչ լրիվ քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 12։
  Լուծում
  1.24×7=168
  2. 168+7=180
  Պատ.՝180:
  3. Գծի՛ր 3 սմ շառավղով շրջանագիծ, հաշվի՛ր շրջանագծի տրամագիծը:
  4. Հաշվի՛ր.
  12ց300կգ+10ց 800կգ=
  25կմ 350մ+ 14կմ 1700մ=
  6ժ 15ր-3ժ 40ր=
  5. 2*51 գրառման մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թվերը տեղադրենք, որպեսզի ստացված թիվը բաժանվի և՛ 3-ի, և՛ 9:
  6. Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 24 է, ոչ լրիվ քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 12։
  25.11.2013 թ
  Թեմա՝ Թվի բաժանարար
  Առաջադրանք 1
  Գտի՛ր հետևյալ թվերի բաժանարարները և 3 բազմապատիկը:
  18,24,30,49,56,57,
  18- 1,2,3,6,9, 18:
  18-36,54,…,…
  24- 1,3,4,6, 24:
  24-48, 66,..,..
  30-1,3,10,30:
  30-60,90,..,…
  49-1,3,4,7,49:
  49-98, 147,196,245,…,…
  56-1,2,56:
  56-112,168,224,…,…
  57-1,3,57:
  57-114,171,228,…,…
  Առաջադրանք 2
  Քանի՞ եղանակով է կարելի հավասար կույտերի բաժանել 36 ընկույզը։
  2,6,18:
  Առաջադրանք 3
  Գտի՛ր.
  ա.18-ի բոլոր բազմապատիկները,որոնք փոքր են 100-ից:
  բ.11-ի բոլոր երկնիշ բազմապատիկները:
  ա. 36,54,72,90:
  բ. 22,33,44,55,66,77,88,99;
  Տնային առաջադրանք
  Առաջադրանք 1
  Գրի՛ր 1-50 թվերի շարքում այն թվերը ,որոնք ունեն երկու բաժանարար:
  2-1,2:
  3-1,3
  5-1,5
  7-1,7
  11-1,11
  13-1,13
  14-1,14
  17-1,17
  23-1,23
  29-1,29
  31-1,31
  33-1,33
  34-1,34
  33-1,33
  37-1,37
  38-,1,38
  39-1,39
  41-1,41
  43-1,43
  47-1,4
  Առաջադրանք 2
  Գտի՛ր 3,4, և 5 թվերի բազմապատիկ ամենափոքր եռանիշ թիվը:
  Առաջադրանք 3
  Հաշվել արտահայտության արժեքը.
  510173 – 290 * (8892 : 39 + 196)
 2. manasyankarineJanuary 13, 2014 at 5:08 pm Edit #
  29.11.2013թ
  Դասարանական և տնային առաջադրանք
  Թեմա՝
  Ընդհանուր ամենամեծ և ամենափոքր բազմապատիկ
  Առաջադրանք 1
  Գտի՛ր հետևյալ թվազույգերի ընդհանուր ամենամեծ բաժանարարը և ընդհանուր ամենափոքր բազմապատիկը:
  [16,30]=2x2x3x5=60 [36,124]=2x2x9x31=1116 [48,200]=2x2x2x2x5x3=1200
  (16,30),=2 (36,124)=2×2=4 (48,200)=2x2x2=6
  16/2 30/2 36/2 124/2 48/2 200/2
  8/2 15/3 18/2 62/2 24/2 100/2
  4/2 5/5 9/3 31/31 12/2 50/2
  2/2 1 1 1 6/2 25/5
  1 3/3 5/5
  1 1
  [16,30] [36,124] [48,200]
  Առաջադրանք 2
  Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96 կոնֆետից և 36 խնձորից:
  Լուծում
  1. 96/2 36/2
  48/2 18/2
  24/2 9/3
  12/2 3/3
  6/2 1
  3/3
  1
  Պատ.՝6:
  Առաջադրանք 3
  Հնարավո՞ր է 33 մատիտն այնպես բաժանել 4 աշակերտների, որ յուրաքանչյուրին բաժին ընկած մատիտների քանակը լինի կենտ:
  Տնային առաջադրանք
  Գտի՛ր հետևյալ թվերի ընդհանուր ամենափոքր բազմապատիկը:
  ա.[25;40] =200 բ. [16;48]=16 գ.[28;24]
  03.12.2013թ
  Դասարանական և տնային առաջադրանք
  Թեմա՝ Ընդհանուր ամենամեծ և ամենափոքր բազմապատիկ
  Առաջադրանք 1
  Գտի՛ր հետևյալ թվազույգերի ընդհանուր ամենամեծ բաժանարարը և ընդհանուր ամենափոքր բազմապատիկը:
  (120,70)=2×5=10 (80,135)=5 (78,124)=
  120/2 70/2 80/2 135/3 78/2
  60/2 35/5 40/2 45/3 64/2
  30/2 7/7 20/2 15/3
  15/2 1 10/2 5/5
  3/3 5/5 1
  1 1
  [45,125]= [75,165]= [68,76]=
  Տնային առաջադրանք
  1.Գտնել 168, 231 և 60 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
  [60]=2x3x2x5=60 [231]=3x7x11=231 [168]=2x2x3x7=114
  231/3 168/2
  77/7 84/2
  60/2 11/11 42/2
  30/3 1 21/3
  10/2 7/7
  5/5 1
  1
  2.Հաշվի՛ր.
  3տ12կգ+1200կգ=4212
  25դմ30սմ+100սմ=380
  2ժ15ր+45ր=180
  1տ=1000կգ

Комментариев нет:

Отправить комментарий